Telefonnummer för felanmälan mm

Felanmälan

Kundtservice på HSB Södertörn kan ta emot felanmälan för el, vatten och akuta fel i övrigt. Kundservicde har också hand om frågor kring nycklar och parkeringsplatser. Här...

Frågor rörande boendet

Vår förvaltare Marlene Mitman har hand om frågor som rör inbrott, reparationer, inre och yttre underhåll samt grannsämja. Vänd er också till förvaltaren med praktiska frågor kring överlåtelser och uthyrning i andra hand. Här...

Fel på hissar

Fel på hissar anmäls till Hiss & Elteknik. Här...

Felanmälan för tvättstugor, lås mm

Blidborgs fastighetsservice har hand om fastighetsskötseln och tar emot felanmälan för t ex tvättstugor, lås och belysning. Här...

Lämna meddelande på telefonsvararen och ange namn och adress samt telefonnummer dagtid och kvällstid, och vad anmälan gäller. Beskriv felet så utförligt som möjligt.

Akuta fel kvällstid eller helger

Brf Docenten har ett jouravtal med Securitas för felanmälan och arbeten som måste åtgärdas utöver ordinarie arbetstid. Avtalet omfattar garageportar, glaskross, tvättstugor, VVS, el, ventilation och lås. Här...

Observera att bl a låsöppning av dörr till lägenhet bekostas av bostadsrättsinnehavaren liksom till exempel utryckning för elfel som orsakats av fel på boendes egen utrustning.

”Proppbyte” (byte av lägenhetens huvudsäkring)

Försök alltid först kontakta någon i styrelsen som ofta kan ordna det (om det inte är t ex mitt i natten). Ordnar en styrelsemedlem bytet blir det ingen extra kostnad.

Problem med garageportarna

Kontakta någon i styrelsen om garageportarna inte kan öppnas, eller vid strömavbrott.

Eventuella klagomål på trappstädning mm

framförs till styrelsen, ej till städpersonalen. Styrelsen kontaktar sedan ansvarig städledare.

Den här webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.